Suïcide Preventie

Vanuit het Mind Console Centre(MCC), het uitvoerend bureau van de stichting, worden de suïcide preventie activiteten ontplooid; tevens heeft hier de begeleiding plaats van personen met problemen, die zouden kunnen leiden tot suïcidaliteit.

Stg.Swarnapath verzorgt in het kader van suïcide preventie de volgende trainingen:

 • Gatekeeperstraining in het herkennen van suïcidaliteit
 • Trainingen in nabestaandenzorg

Wie kunnen terecht in het MCC:

Een ieder met problemen die zouden kunnen leiden tot suïcidale gedachten

Hoe:

 • "Walk in" gedurende de openingstijden van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 13.30 uur
 • Gestuurd worden door vrienden, kennissen, leerkrachten, huisartsen etc.
 • Bellen op het tel.nr. 53 10 20 van het MCC voor een afspraak
 • Contact via email op stgswarnapath@yahoo.com
 • U heeft geen verwijsbrief nodig!

Wat zijn de kosten:

Er is geen betaling vereist; een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning in de exploitatiekosten is welkom

Begeleiding bestaat uit:

 • Intake gesprek: zoveel mogelijk door de arts. Er wordt confidentieel omgegaan met de informatie, welke ook confidentieel in gecodeerde vorm wordt opgeslagen in een logboek.
 • Begeleidingsplan: wordt in samenspraak met de cliënt opgemaakt, wordt gaandeweg de begeleiding geëvalueerd en bijgestuurd
 • Gesprekstherapie, regelmatig contact (ook telefonisch)
 • Yoga en meditatie ter ondersteuning indien gewenst door de cliënt waarbij ademhalings- en relaxatie oefeningen worden gegeven door een yoga-lerares
 • Verwijzing naar een psychiater indien nodig10 September Preventie Suicide Dag (Promo)


Informatief programma over hulp en suicidepreventie

Zit er niet mee...er is hulp!