Sociaal

  • In oktober 2012 is in het Koendjpiarie park voor ongeveer 200 personen een seniorendag gehouden; aan de senioren werd naast een gezellige dag met zang dans en muziek, ook een goederenpakket aangeboden. Gezien de aangegeven behoefte van de senioren zelf en de medewerking van sponsoren besloot Stichting Swarnapath de seniorendag tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.
  • Distributie van goederenpakketten aan minderbedeelden in het district Saramacca via een locale organisatie.
  • In 2013 werd de seniorendag op 30 juni georganiseerd te Koendjpiarie park; deze stond in het teken van de viering van 140 jaar Hindoestaanse immigratie. Aan 250 senioren werd wederom een gezellige dag met een goederenpakket aangeboden.
  • Op 18 augustus 2013 werd in het Koendjpiarie park voor een groep van 40 senioren uit Saramacca een seniorendag gehouden.
  • In 2014 werd de seniorendag in het Koendjpiariepark, in november gehouden voor ongeveer 90 senioren.
  • De stichting heeft het streven om op middellange termijn een woon- en opvangcentrum op te zetten voor senioren, aangepast aan de behoefte van hindoestaanse ouderen. De stichting kijkt daarvoor nog steeds uit naar een terrein dat wat oppervlakte en ligging betreft geschikt is daarvoor.