Religie

Brihadyagya

De officiële opening van het Mind Console Centre op 11 februari 2010, werd voorafgegaan door een Hawandienst welke daarna jaarlijks plaats had op de jaardag van het MCC.

In februari 2012 werd in het kader van de jaardag van het Mind Console Centre(MCC) op het terrein van het MCC, een Brihadyagya gehouden.

In november 2012 werd in het kader van de Divali manifestatie van de Culturele Unie Suriname(CUS), door stg.Swarnapath een Brihadyagya georganiseerd op het Onafhankelijkheids plein.

Februari 2013 Brihadyagya bij het Mind Console Centre

November 2013 Brihadyagya door Stg.Swarnapath op het Onafhankelijkheidsplein i.s.m. CUS

Februari 2015 Hawandienst in het Mind Console Centre i.v.m. 5 jarig bestaan MCC met huldiging en uitreiking award aan Pandit Soerjpal Ramjatan voor zijn diensten aan de gehele gemeenschap en Stg.Swarnapath in het byzonder.