Mind Console Centre

Het Mind Console Centre is gelegen aan de Mr.Jagernath Lachmonstraat # 166, tegenover de Anthony Nesty Sporthal. De lokatie staat garant voor een goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid waarbij het waarborgen van de confidentialiteit van cliënten beter gegarandeerd is. Het Ministerie van Volksgezondheid ondersteunt de doelstellingen en activiteiten van dit centrum volledig en subsidieert uit dien hoofde dan ook een deel van de vaste lasten waaronder een deel van de personele kosten.