Algemeen

Stichting Swarnapath werd opgericht in ’08 mede vanwege de stijgende trend van suïcide in Suriname en de afwezigheid van een nationaal preventieprogramma voor suïcide geinitieerd vanuit de overheid . De stichting werd in januari 2009 ingeschreven in het Stichtingen Register van Suriname.
De voorzitter van de stichting is sedert juni 2013 lid van de IASP(International Association for Suicide Prevention).


Oprichting en doelstelling

Algemene doelstelling stichting: preventie van sociaal maatschappelijke problemen met als prioriteit preventie van suïcide

Op 11 feb 2010 is het Mind Console Centre(het uitvoerend bureau) van St.Swarnapath geopend, met ondersteuning van het Bureau Openbare Gezondheidszorg(BOG) en het Ministerie van Volksgezondheid, door Drs.L.Resida directeur BOG.


Bestuurssamenstelling:

  • Drs.Widya Punwasi, voorzitter
  • Drs. Dew Sharman, ondervoorzitter
  • Mr. Nensy Bandhoe, secretaris
  • Mevr. Sawita Binda-Behari, lid